Home » Posts tagged 'ข้อเท็จจริง'

Tag Archives: ข้อเท็จจริง

“การระลึกชาติ” การศึกษาที่น่าถกเถียงกัน…มีจริงอยู่ไหมในสังคมไทยปัจจุบัน

หากได้ดูละคร  ภาพยนตร์  หรือซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกลับชาติมาเกิดใหม่  การระลึกชาติว่าเป็นใครมาจากไหน  รวมทั้งนำความเชื่อของ การระลึกชาติ เข้ามาใช้  จึงเป็นข้อถกเถียงมากพอสมควร  ทั้งการยืนยันข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าจริงเท็จประการใด  มีความเป็นข้อเท็จจริงมากแค่ไหน 

ซึ่ง การระลึกชาติ ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษายุคปัจจุบันมากขึ้น  ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความแตกต่างกันทางยุคสมัย  ความเชื่อของศาสนาที่นับถือ  การให้เหตุผลทางจิตวิทยา  และความมีน้ำหนักของข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามมา

การระลึกชาติ

การระลึกชาติ ที่มีการศึกษาหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง

การระลึกชาติ ไม่ใช่แค่กรณีในประเทศไทยที่บางคนรู้ถึงอดีตของตนเองว่าเป็นใคร ในต่างประเทศก็ยังมีการศึกษาเรื่องนี้จริงๆ  จังๆ  ถึงเรื่องเหตุต้น  และผลที่เกิดขึ้นถ้าหากมนุษย์ระลึกชาติได้อยู่  ซึ่งต้องพูดตามตรงว่า  การระลึกชาติมีจริงในสังคมไทย  แต่จะหาข้อเท็จจริงยังไงก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเพราะเหตุใด

การศึกษา การระลึกชาติ ตามทางวิทยาศาสตร์ จากที่มีการศึกษานั้นจะอาศัยทางวิทยาศาสตร์บางประการแทน  บางเรื่องอาจศึกษาเรื่องทางการแพทย์ในเรื่องการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเข้ามาเกี่ยว  เนื่องด้วยบางเรื่องอธิบายได้ด้วยปรัชญาทางศาสนา  บางเรื่องก็สามารถอธิบายในช่วงเวลาการเกิด  จะนิยามได้ดังนี้

การระลึกชาติ ที่มีการศึกษาหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
  • อาการ Dejavu มันเป็นอาการของคนที่มีความรู้สึกของชั่ววูบว่าเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อน  ซึ่งเป็นทั้งเคยรู้สึกมาก่อนด้วยจิตใต้สำนึกตั้งแต่เดิมก็ได้  ไม่เคยคุ้นเคยแต่รู้สึกก็ได้  ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีเดจาวูนี้นำมาใช้ในการศึกษาเรื่อง การระลึกชาติ ของมนุษย์ด้วย  การให้น้ำหนักความแม่นยำยังมีน้อย  เพราะมันเป็นการสื่อเรื่องความรู้สึกเฉพาะบุคคลมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลเชิงกว้าง
  • การบริหารจิต เช่น  การนั่งสมาธิในวิถีพุทธ  การรับศีลล้างบาปตามความเชื่อคริสต์  และการละหมาดตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม  ก็ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้มาบ้าง  เพราะมีผลต่อทางด้านจิตวิทยาเมื่ออยู่ในสภาวะจิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่าน  จะเกิดความรู้สึกบางอย่างทางจิตใจที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว  บางกรณีอาจจะมีเรื่องอุปทานหมู่เข้ามาเกี่ยวด้วย
การศึกษาเรื่อง การระลึกชาติ ของมนุษย์
  • ความรู้สึกแปลกโดยกำเนิด  ผู้ที่ระลึกชาติบางรายอาจจะมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยแน่ชัดในทางการแพทย์ว่าสาเหตุใด  ยากต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  เช่น  เจ็บตามส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  การมีแผลเป็นหรือปานตามร่างกาย  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นใคร  มาจากไหนตามความรู้สึกนึกคิดของผู้ระลึกชาติ  หรือการเกิดสภาวะทางจิตวิทยา  เช่น  กลัวความมืด  กลัวฟ้าร้อง  หรือมีอาการโคลิดในเด็ก

ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์การศึกษา ที่เราได้นำมาให้คุณรู้เรื่องการศึกษาอย่างรอบด้าน

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน การศึกษาต่อ กศน ปวช ปวส ปตรี ล่าสุด เว็บไซต์ข่าวการศึกษาไทย

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน ข้อมูลด้านการเรียน เรื่องราวเกี่ยวกับการสอบ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และปัญหาในแวววงการศึกษาไทย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน ในรูปแบต่างๆ arab-games ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษา

ข่าวการศึกษาไทย และปัญหาของนักเรียนทั้งในด้านที่ส่งผลดีและผลเสียที่ทำให้สังคมไทยยังต้องมีการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ข่าวการศึกษาไทย และเรายังรวบรวมข่าวด้านการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เพียงแค่คุณเข้ามาที่ ข่าวการศึกษาไทย คุณจะทราบข่าวสารด้านการศึกษาอย่างแน่นอน

ข่าวการศึกษาไทย arab-games.net300

 

Tags

การบูลลี่ การประกอบอาชีพ การพูด การวางแผน การศึกษา การศึกษาของไทย การศึกษายุคใหม่ การศึกษาสายอาชีพ การสอบ การสื่อสาร การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน การอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบ การเรียน การเรียนการสอน การเรียนภาษา การเรียนรู้ การเรียนออนไลน์ ข่าวการศึกษาไทย ความคิด ความจำ ความรู้ ด้านการศึกษา ตำราเรียน ทักษะการเรียน นักอ่าน ประสบการณ์ ผู้เรียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย วรรณกรรมเยาวชน วัยเรียน วิธีเรียนออนไลน์ให้สนุก วิธีแก้ปัญหานักเรียนไม่เรียนออนไลน์ สมอง อ่านหนังสือ เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคการเรียนเก่ง เทคโนโลยี เป้าหมาย เรียนออนไลน์ โรคระบาด

ขอบคุณเพื่อนบ้าน เว็บสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลข่าวสารดีๆมาตลอดอย่าง http://www.alupkame.info เว็บแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก